Ansökan

Stiftelsen tar emot nya ansökningar från och med 1 november. Välkommen tillbaka då!

EU:s Dataskyddsförordning (GDPR)

1878 års Stiftelse behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Detta gäller alla personuppgifter som framgår av ansökningsblanketterna, eller kommer oss tillhanda på annat sätt.

För att ansökan ska vara giltig krävs det att du i ansökan lämnar ditt samtycke till att uppgifter om dig själv och dina barn behandlas av Stiftelsen. Samtycket gäller även utlämnande av personuppgifter till FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande), som samordnar bidrag från olika stiftelser. Vi lämnar i övrigt inte ut några uppgifter om dig, utom om vi tvingas genom myndighetsbeslut.

1878 års Stiftelse ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och tillämpar särskilda regler om behandling, lagring och gallring av personuppgifter.

  • Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer i detta fall att raderas. Om ditt bidragsbelopp inte har utbetalats uppfattar Stiftelsen detta som att ansökan om bidrag har återkallats.
  • Du har rätt att begära information från oss om vilka uppgifter angående dig som vi behandlar, samt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du vill ha information om dina personuppgifter, eller vill rätta felaktiga uppgifter, måste du skriva brev till oss. Det går av säkerhetsskäl inte att begära eller rätta information via e-post.

Inkomstuppgifter

För att ansökan ska vara giltig krävs det att du i ansökan godkänner att 1878 års Stiftelse kan begära uppgifter hos Skatteverket om senast tillgängliga beslut om din slutliga skatt.

Grundad 12 mars 1878