Kontakt

Mellan den 1 november och februari månads utgång ansökningsåret tar vi emot ansökningar. Övrig tid är tjänsten obemannad och vi har inga möjligheter att ta emot brev eller e-post.

Om du önskar komma i kontakt med oss bör du i första hand använda vanlig postbefordran.

OBS! att alla ansökningshandlingar och annan viktig eller brådskande korrespondens alltid ska skickas till:

1878 Års Stiftelse
Box 38115
100 64 Stockholm

Enklare frågor eller meddelanden kan skickas till Stiftelsens e-postbrevlåda. Kolla först under fliken Vanliga frågor (länkas) om du hittar svar på din fråga.

Skriv till e-postadress kontakt(at)1878.se eller direkt i formuläret nedan:

E-postbrevlådan töms cirka en gång per vecka. Stiftelsen kan endast i begränsad utsträckning besvara post. Stiftelsen kan inte heller ta ansvar för dokument som skickas till e-postbrevlådan.

Grundad 12 mars 1878