Hem

1878 års stiftelse utdelar ekonomisk hjälp till ensamstående kvinnor i Stockholm, som ensamma har vårdnaden om barn eller som vårdar, eller har vårdat, förälder eller annan släkting och därmed förhindrats att förvärvsarbeta.

Ansök senast 1 mars, poststämpeln gäller. För mer information om du är berättigad att ansöka, läs här:

Kvarteret Mullvaden 2, Krukmakargatan 26, Stockholm.
Ur Stadsmuséets arkiv; med benäget tillstånd

Grundad 12 mars 1878