Hem

Ansökningstiden har gått ut för i år och fördelningen av bidrag är klar.

De som beviljats bidrag kommer att ha sina utbetalningar senast den 15 juni. Avslag meddelas ej.

Stiftelsen tar emot nya ansökningar från och med 1 november. Välkommen tillbaka då!

1878 års stiftelse

Kvarteret Mullvaden 2, Krukmakargatan 26, Stockholm.
Ur Stadsmuséets arkiv; med benäget tillstånd

Grundad 12 mars 1878