Hem

Ansökningstiden har gått ut för denna gång och fördelningen av bidrag är klar.

De som beviljats bidrag kommer att ha sina utbetalningar senast den 15 juni. Avslag meddelas ej.

Stiftelsen tar emot nya ansökningar från och med 1 november. Välkommen tillbaka då!

1878 års stiftelse

Kvarteret Mullvaden 2, Krukmakargatan 26, Stockholm.
Ur Stadsmuséets arkiv; med benäget tillstånd

Grundad 12 mars 1878