Historik

Bakgrund

På 1800-talet såg bebyggelsen kring Maria kyrka och det vi idag kallar Mariatorget (tidigare Adolf Fredriks torg) på den västra delen av Södermalm helt annorlunda ut jämfört med idag. Längs med Hornsgatan och parallellgatorna fram till trakten av Högbergsgatan dominerade flerfamiljshus med stora våningar. Mariabergets bebyggelse bestod i huvudsak av mindre lägenheter som var av äldre årgång. Det borgerliga livet på Södermalm blomstrade men samtidigt var bristen på ändamålsenliga, billiga bostäder märkbar. Särskilt svårt var det för de trotjänarinnor som försökte få en dräglig tillvaro på ålderns höst när de slutat sin tjänst i de förmögnare familjerna i staden.

1878 års Stiftelse bildas

För att råda bot på bostadsbristen för stadens trotjänarinnor anordnades den 8 till 12 mars 1878 en basar i Stockholms börshus. Behållningen blev hela 49 241 kronor och med den summan som grundplåt bildades 1878 års Stiftelse. Stiftelsens ändamål var ”att bereda sunda och ändamålsenliga bostäder för förutvarande trotjänare”. Snart kunde stiftelsen förvärva en fastighet på Krukmakargatan i kvarteret Mullvaden andra, där ett tvåvånings stenhus uppfördes med 36 lägenheter. I april 1879 kunde de första hyresgästerna flytta in.

Bidragsverksamhet startar

Under 1950-talet bedömdes fastigheten på Krukmakargatan 26 vara så omodern att den inte längre uppfyllde stadgarnas krav på sundhet och ändamålsenlighet. Fastigheten såldes och med köpeskillingen som startkapital har stiftelsen sedan med hjälp av långsiktig förvaltning byggt upp ett kapital som ger en årlig avkastning. I stället för bostadsupplåtelse övergick stiftelsen till att dela ut bidrag till destinatärer vilka levde under samma betingelser som de ursprungliga stadgarna fastlade.

Stadgeändring

Efter en stadgeändring har stiftelsen idag till ändamål ”att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har eller har haft vårdnaden om föräldrar eller andra anhöriga”.

Boende i Stockholms stad

Tidigare delades bara bidrag ut till kvinnor bosatta i Maria församling men numera är alla bosatta inom Stockholms stad behöriga att söka bidrag.

Grundad 12 mars 1878